• شماره تماس: ۰۲۱۹۱۰۱۰۱۶۶
  • تهران همت شرق به غرب ٫کنارگذر باکری خروجی کن کوهسار٫بن بست گل ٫پلاک یک طبقه دوم واحد ۳

نرخ حق عضویت

هزینه عضویت : سه میلیون تومان

هزینه سالانه : سه میلیون تومان

هزینه عضویت

تعداد سال هزینه (تومان)
1 ساله 6,000,000
2 ساله 9,000,000
3 ساله 12,000,000
4 ساله 15,000,000
5 ساله 18,000,000