• شماره تماس: ۰۲۱۹۱۰۱۰۱۶۶ - ۰۲۱۴۴۳۴۰۹۵۳
  • تهران همت شرق به غرب ٫کنارگذر باکری خروجی کن کوهسار٫بن بست گل ٫پلاک یک طبقه ۵ واحد ۱۰

نرخ حق عضویت

هزینه عضویت : 9 میلیون تومان

هزینه سالانه : 9 میلیون تومان

هزینه عضویت

تعداد سال هزینه (تومان)
1 ساله 18,000,000
2 ساله 27,000,000
3 ساله 36,000,000
4 ساله 45,000,000
5 ساله 54,000,000