• شماره تماس: ۰۲۱۹۱۰۱۰۱۶۶ - ۰۲۱۴۴۳۴۰۹۵۳
  • تهران همت شرق به غرب ٫کنارگذر باکری خروجی کن کوهسار٫بن بست گل ٫پلاک یک طبقه ۵ واحد ۱۰

درباره انجمن

انجمن صنفی کارفرمایی تامین کنندگان قطعات کارخانجات صنعتی و تولیدی در راستای اجرای ماده ۱۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه انجمن های صنفی ، به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارفرمایان با بهره گیری از متخصصان و کارشناسان و با هدف برطرف نمودن مشکلات و تسهیل امور اعضاء خود در سال 1397 تشکیل گردید.

این انجمن از ابتدای شروع فعالیت در راستای موجودیت خود با ارائه انواع خدمات سودمند و مستمر در مسیر پیشرفت و تعالی در زمینه فعالیتی صنعت و تولید کوشش کرده است تا ضمن انجام فعاليت هاي صنفي به منظور ارائه هر چه بهتر و مطلوب تر خدمات در زمینه های مشاوره، آموزش، توسعه اقتصادی و... بسترهاي مناسب در جهت عبور موفقيت آميز از مرحله گذار اقتصادي را ایجاد نماید و اسباب کسب  موفقیت های جدید را تمهید کند.

اهداف انجمن

انجمن صنفی کارفرمایی تامین کنندگان قطعات کارخانجات صنعتی و تولیدی به منظور ارائه هرچه بهتر ومطلوب تر خدمات با اهداف زیر تشکیل گردیده است:

  1. شناسایی، ساماندهی، رتبه بندی شرکتها، کارگاه‌ها، کارخانه ها و اشخاص تامین کننده قطعات کارخانجات صنعتی و تولیدی و اعطای مدارک سطح بندی شده صلاحیت به آنها.
  2. مشاوره تخصصی به کاربران ودست اندرکاران صنعت تامین قطعات اساسی .
  3. فرهنگ سازی وآموزش عمومی به کاربران با هدف ارتقاءسطح مهارتی کنترل، هدایت ونگهداری تجهیزات کارخانجات صنعتی و تولیدی .
  4. ایجاد دانش وآموزش تخصصی به تامین کنندگان قطعات.
  5. تحلیل تجارب دنیا به ویِژه صنعت اروپا وتجارب ارزنده داخلی وانجام مطالعات تطبیقی وکاربردی در امر تولید و تجهیز .
  6. تدوین استانداردهای طراحی، ساخت ونصب انواع قطعات و تجهیزات .
  7. ممیزی ادواری اعضاء انجمن.
  8. برگزاری مستمر وسالیانه همایش های کاربردی.
  9. توسعه تکنیک های توانمند مدیریتی به ویژه مهندسی ارزش، با هدف جامع نگری ،نوآوری وخلاقیت درراستای مشارکت ذینفعان وارتقای شاخص ارزش محصولات.

چشم انداز انجمن

انجمن صنفی کارفرمایی تامین کنندگان قطعات کارخانجات صنعتی و تولیدی با هدف گسترش سريع فعاليت هاي خود به به منظور تبدیل شدن به بزرگترین تشکل صنعتی ،صادراتی كشور گام برداشته و با ایجاد تعاملات سازنده و كارآمد با اركان حاكميتي و اجرايي اعم از سرمايه گذاران و دستگاه هاي دولتي و غير دولتي مرتبط ..... نقش مهمي در ايفا کردن چشم انداز خود باشد.

بدون شك تقويت اين تشكل صنفي و استفاده از توانمندي ها و پتانسيل هاي نهفته در آن مي تواند به عنوان گامي بلند بسوي اهداف تعيين شده در سياست هاي كلي و چارچوب سياست هاي كلي اقتصاد كه از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ گشته است تلقي گردد. این نهاد ضمن دستیابی به موفقیت های مهم و نیل به اهداف صنفی خود ، با تکیه بر ظرفیت های موجود و امکانات بالقوه و بالفعل اعضاء و با رویکرد جدید و حمایت ،و همراهی اعضاء خود در نظر دارد که در سطح استانداردهای جهانی قرار گیرد.